شماره تماس دو بی کا

لیست قیمت تمام دوربین های مداربسته فروشگاه دو بی کا

صفحه اصلی

تصویر کالامشخصاتقیمت/توماننوعبرند و مدل کد کالا
روزلوشن: 700 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 Super Had
    فاصله دید در شب: 25 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بی کا
142,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن دوربین مداربسته بالت برایت ویژن 342 101
روزلوشن: 700TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 Super Had
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP42
گارانتی: 24 ماهه دو بی کا
100,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن 230 102
روزلوشن: 750TVL
Lens: Varifocal 4-9 mm  - 1.3 sony ex-view had
    فاصله دید در شب: 40 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
380,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن 472 103
روزلوشن: 480 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 0 متر
IP31
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
140,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن 4201 104
روزلوشن: 420 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 10 متر
IP41
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
140,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن PDC-630 105
روزلوشن: 720TVL
Lens: 4-9 Varifocal  - 1.4 Progressive scan cmos sensor
    فاصله دید در شب: 60 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
285,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن PIR-360 Series 106
روزلوشن: 2.4 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
460,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین مداربسته AHD برایت ویژن B302-CHD Series 107
روزلوشن: 2.4 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - sony
    فاصله دید در شب: 25 متر
IP42
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
350,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین مداربسته دام برایت ویژن D230-CHD 108
روزلوشن: (1.2 مگاپیکسل) 1200 TVL
Lens: 12 ~ 2.8  - 1.3 sony ex-view had
    فاصله دید در شب: 40 متر
IP42
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
300,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن PDC-V530-UH 111
روزلوشن: (1.2 مگاپیکسل) 1200 TVL
Lens: 12 ~ 2.8  - 1.3 sony ex-view had
    فاصله دید در شب: 80 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
375,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن PIR-V360-UH 110
روزلوشن: 700 TVL
Lens: 2.8-12 Varifocal  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 40 متر
IP56
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
190,000 دوربین مداربسته آنالوگ FEDE 7060 180
روزلوشن: 700 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3
    فاصله دید در شب: 15 متر
IP31
گارانتی: يک ساله دو بي کا
150,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR D70 151
روزلوشن: 800 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 SuperHad
    فاصله دید در شب: 25 متر
IP66
گارانتی: 18 ماهه دو بي کا
125,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR 8048D 152
روزلوشن: 700 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP56
گارانتی: 18 ماهه دو بي کا
80,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR 7030D 153
روزلوشن: 800TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 25 متر
IP54
گارانتی: 18 ماهه دو بي کا
85,000 دوربین مداربسته آنالوگ Ultra Vision 140 172
روزلوشن: 900TVL
Lens: 4 mm  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP66
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
97,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR 1050D 154
روزلوشن: 1 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 25 متر
IP42
گارانتی: 24 ماهه دو بی کا
150,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن PDC-300-VH 109
روزلوشن: 900TVL
Lens: 2.8 mm  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP66
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
89,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR 9036D 155
روزلوشن: 1 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP66
گارانتی: 24 ماهه دو بی کا
150,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن PIC-322-VH 112
روزلوشن: 600 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 DSI
    فاصله دید در شب: 15 متر
IP66
گارانتی: یک ساله دو بی کا
75,000 دوربین مداربسته آنالوگ ACA 80B02 175
روزلوشن: 600 TVL
Lens: 3.6 mm  - 1.3 DSI
    فاصله دید در شب: 15 متر
IP35
گارانتی: یک ساله دو بی کا
70,000 دوربین مداربسته آنالوگ ACA 84D53 176
روزلوشن: 700 TVL
Lens: Optical 36x  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 100 متر
IP66
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,350,000 دوربین مداربسته آنالوگ ITR SD6036X 156
روزلوشن: TVL 1300
Lens: 3.6mm  - Sony 1.3
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP66
گارانتی: یکساله دو بی کا
145,000 دوربین مداربسته AHD FEDE دوربین بالت FEDE IR230 181
روزلوشن: 1080P
Lens: 2 مگاپیکسل  - Sony
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP45
گارانتی: یک ساله
180,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 1200EP 180
روزلوشن: 1080P
Lens: 2 مگاپیکسل  - Sony
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP45
گارانتی: یکساله
215,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 1200MP 182
روزلوشن: 1080P
Lens: 3.6mm fixed lens  - 1/2.7" 2Megapixel CMOS
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP66
گارانتی: یکساله
206,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 1200SP 183
روزلوشن: 1080P
Lens: 3.6mm fixed lens  - 1/2.7" 2Megapixel CMOS
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP66
گارانتی: یکساله
195,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 1200RMP 184
روزلوشن: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720PHD
Lens: 2.7~12mm motorized lens  - 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP67
گارانتی: یکساله
550,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 2220RP-Z 185
روزلوشن: 1080P
Lens: 2.7~12mm vari-focal lens  - 1/2.7" 2Megapixel CMOS
    فاصله دید در شب: 0 متر
IP66
گارانتی: یکساله
345,000 دوربین مداربسته HD-CVI داهوا 1200RP-VF 185
روزلوشن: 1.3 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP 66
گارانتی: یکساله
145,000 دوربین مداربسته AHD ITR AHDR14S 187
روزلوشن: 1.3 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 35 متر
IP 66
گارانتی: یکساله دوبیکا
165,000 دوربین مداربسته AHD ITR R14SN 188
روزلوشن: 1.3 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 30 متر
IP66
گارانتی: دو ساله
150,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن PIC-315-EH 100
روزلوشن: 2.1
Lens: 3.6mm - 3 Meg  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP42
گارانتی: یکساله
175,000 دوربین مداربسته AHD فوتون - Photon دوربین مداربسته AHD فوتون EDF1822 140
روزلوشن: 2.4
Lens: 3.6mm - 3 Meg  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP66
گارانتی: 36 ماهه تابا الکترونیک
180,000 دوربین مداربسته AHD فوتون - Photon دوربین مداربسته بالت فوتون EBF1821 141
روزلوشن: 2 مگاپیکسل
Lens: 3.6mm  - 1.3 sony
    فاصله دید در شب: 20 متر
IP42
گارانتی: یکساله
450,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین مداربسته دام AHD برایت ویژن D230–VHD 142
روزلوشن: 650 TVL
Lens: 4-9 Varifocal  - 1.3 Sony
    فاصله دید در شب: 15 متر
IP66
گارانتی: یکساله
150,000 دوربین مداربسته آنالوگ برایت ویژن دوربین مداربسته 536D 199
روزلوشن: 2 مگاپیکسل
Lens: 3.6 mm  - sony
    فاصله دید در شب: 20 متر

گارانتی: یکساله
375,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین مداربسته چشم ماهی 1121
روزلوشن: ۱۹۲۰*۱۰۸۰
Lens: ۱.۴ میلی متر  -
    فاصله دید در شب: 10 متر

گارانتی: یک ساله
375,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین با طرح لامپ 5900
روزلوشن:
Lens:  -
    فاصله دید در شب: 20 متر

گارانتی: 15 ماهه
295,000 دوربین مداربسته AHD برایت ویژن دوربین مخفی AHD 11221