شماره تماس دو بی کا

دزدگیر اماکن پکیج دزدگیر اماکن

  صفحه اصلی محصولات

پک دزدگیر اماکن سایلکس PD14
پکیج دزدگیر اماکن سایلکس مدل PD14 با چشمی ساده
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن
 • دارای تلفن کننده ثابت
 • silex
کد کالا: 972
4,755,000 تومان
4,707,450 تومان
پکیج دزدگیر اماکن سایلکس مدل PD14
پکیج دزدگیر اماکن سایلکس مدل PD14 با چشمی بی سیم
 • دارای 4 چشمی بیسیم
 • پک اقتصادی با تلفن کننده ثابت
 • 24 ماهه سایلکس
کد کالا: 979
5,520,000 تومان
پکیج دزدگیر اماکن سایلکس مدل SG8
پکیج دزدگیر اماکن سایلکس مدل SG8 با چشمی ساده
 • دارای 4 چشمی ساده
 • دزدگیر سیم کارتی
 • 24 ماهه سایلکس
کد کالا: 999
5,340,000 تومان
پک دزدگیر اماکن کلاسیک
پک دزدگیر کلاسیک سیم کارتی - 4 چشمی ساده و ریموت برد بلند
 • تلفن کننده سیم کارتی
 • 4 چشمی سیم ریموت برد بالا
 • کلاسیک
کد کالا: 965
6,725,000 تومان
6,657,750 تومان
پک دزدگیر کلاسیک Z4 ULTRA با چشمی ساده
پک دزدگیر کلاسیک Z4 ULTRA با چشمی ساده
 • 4 چشمی ساده
 • تلفن کننده سیم کارتی
 • کلاسیک
کد کالا: 961
6,055,000 تومان
5,994,450 تومان
پک دزدگیر بیسیم سیم کارتی کلاسیک
پک دزدگیر اماکن بیسیم کلاسیک با تلفن کننده سیم کارتی
 • 4 عدد چشمی وایرلس
 • پک دزدگیر کامل
 • کلاسیک
کد کالا: 959
6,825,000 تومان
6,756,750 تومان
پک دزدگیر فایروال به چشمی ساده
پکیج دزدگیر اماکن F7 فایروال با چشمی ساده
 • 2 عدد چشمی و 1 عدد مگنت باسیم
 • دستگاه با تلفن کننده ثابت
 • 60 ماهه فایروال
کد کالا: 1216
2,900,000 تومان
2,813,000 تومان
پکیج دزدگیر فایروال F9
پک دزدگیر اماکن F9 فایروال FireWall با تلفن کننده سیمکارتی
 • با تلفن کننده بیسیم و سیم کارتی
 • (2 چشمی حرکتی + 1 عدد مگنت) بیسیم
 • 60 ماهه فایروال
کد کالا: 988
4,395,000 تومان
پکیج دزدگیر کلاسیک با چشمی بی سیم
پک دزدگیر سیم کارتی بیسیم کلاسیک با ریموت برد بلند
 • 4 عدد چشمی بیسیم
 • پک حرفه ای دزدگیر کلاسیک
 • کلاسیک
کد کالا: 998
7,489,000 تومان
7,414,110 تومان
پک دزدگیر منازل فایروال
پکیج دزدگیر اماکن F10 فایروال با چشمی بی سیم
 • دزدگیر سیم کارتی
 • (2 عدد چشمی + 1 عدد مگنت) بیسیم
 • 60 ماهه Firewall
کد کالا: 1214
4,890,000 تومان
4,743,300 تومان
پک دزدگیر فایروال F9
پکیج دزدگیر اماکن F9 فایروال با چشمی ساده
 • (2 عدد چشمی + 1 عدد مگنت) باسیم
 • دزدگیر سیم کارتی
 • 60 ماهه Firewall
کد کالا: 1236
4,330,000 تومان
4,286,700 تومان
پکیج F7 فایروال با چشمی بی سیم
پکیج دزدگیر اماکن F7 فایروال با چشمی بی سیم
کد کالا:
3,780,000 تومان
3,666,600 تومان
پک دزدگیر اماکن F7 فایروال
پک دزدگیر اماکن F7 فایروال با چشمی بی سیم
 • 2 عدد سنسور بیسیم + 1 عدد مگنت
 • دزدگیر تلفن ثابت
 • 60 ماهه فایروال
کد کالا: 1319
3,300,000 تومان
پکیج دزدگیر اماکن F10 فایروال با چشمی ساده
پکیج دزدگیر اماکن F10 فایروال با چشمی ساده
 • 1 عدد چشمی سیمی + 1 عدد مگنت باسیم
 • همراه متعلقات کامل
 • گارانتی 60 ماهه فایروال
کد کالا: 972
4,610,000 تومان
4,379,500 تومان
پکیج دزدگیر اماکن F9 فایروال با چشمی بی سیم
پکیج دزدگیر اماکن بیسیم فایروال F9
 • (2 عدد چشمی + 1 عدد مگنت) وایرلس
 • پک کامل سیم کارتی
 • 60 ماهه فایروال
کد کالا: 971
4,420,000 تومان
4,375,800 تومان
پکیج دزدگیر اماکن F9 فایروال با چشمی بی سیم
پکیج دزدگیر اماکن F9 فایروال با چشمی بی سیم
 • (1 عدد چشمی + 1 عدد مگنت) بیسیم
 • پک بیسیم سیم کارتی دزدگیر اماکن
 • 60 ماهه فایروال
کد کالا: 1216
4,280,000 تومان
4,151,600 تومان
پکیج دزدگیر اماکن بتا با سنسور بی سیم
پکیج دزدگیر سیم کارتی بتا مدل Z7 با 4 چشمی بیسیم
 • پنل دزدگیر بتا Z7-GSM + دو عدد ریموت
 • 4 عدد چشمی بیسیم گپ
 • 12 ماهه پنل + 60 ماهه چشمی
کد کالا: 1209
5,300,000 تومان
پکیج دزدگیر اماکن بتا مدل Z7
پکیج دزدگیر اماکن سیم کارتی بتا Z7-GSM با 4 چشمی باسیم
 • پنل دزدگیر بتا Z7-GSM + دو عدد ریموت
 • 4 عدد چشمی سیمی کلاسیک
 • 12 ماهه پنل + 60 ماهه چشمی
کد کالا: 1208
4,600,000 تومان