شماره تماس دو بی کا

لیست قیمت جک درب های اتوماتیک

صفحه اصلی

تصویر کالامشخصاتقیمت/تومانبرند و مدل کد کالا
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
2,490,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG 401
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه ویتو
2,250,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی موو Moov B400 402
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
1,600,000 تومان جک برقی V2 جک ریلی اتوماتیک وی تو مدل Gold 800 403
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 5 ساله
2,750,000 تومان جک برقی BFT جک پارکینگی BFT مدل Phobos 404
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
3,650,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی اتوماتیک بی اف تی مدل Deimos 800 406
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
6,500,000 تومان جک برقی BFT جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L 405
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 380 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 250 ولت
گارانتی: 24 ماهه تک نما
1,800,000 تومان جک برقی تکنما (محک) جک پارکینگی محک شرکت تکنما 407
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 24 ماهه شرکت تابا الکتریک
1,490,000 تومان جک برقی تابا جک پارکینگی تابا مدل TSG-9011 408
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,850,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER5 411
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه
4,200,000 تومان جک برقی لایف - LIFE جک پارکینگی لایف مدل اپتيمو يوني 3 419
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
2,900,000 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس وینگو (Wingo A60) سری 4000 هزار 420
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
00 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس موبی (Mobi) 421
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 6 ماهه
1,900,000 تومان جک برقی گوچی جک پارکینگی گوچی لوک 427
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,850,000 تومان جک برقی MPC جک درب اتوماتیک تیتان 600 Titan 429
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 12 ماهه گارانتی
2,560,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل F600 422
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,190,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل BSI 423
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,150,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل یوروماتیک 424
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
5,200,000 تومان جک برقی فک FAAC جک پارکینگی فک مدل faac 412 409
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,860,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER4 410
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
4,220,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک درب پارکینگ اتوماتیک پروتکو مدل (ايس) ACE 412
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر طولی
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,390,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک ریلی اتوماتیک پروتکو موورMOVER 8 413
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,600,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco LEADER5 تک لنگه 414
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
1,980,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) Faraz P-5 (فراز پي 5) 415
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه
2,550,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران مدل فراز P4 416
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,750,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز پي 5 417
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: هر لنگه تا 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه تابا الکتورنیک
00 تومان جک برقی تابا جک برقی تابا مدل TSG-9012 439
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
6,500,000 تومان جک برقی BFT جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L 405
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,650,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ريلي فراز 800KG 418
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
3,060,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی BFT ARES1500 425
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه الکتروپیک
1,450,000 تومان جک برقی الکتروپیک (یوتاب) جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب 689 426
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز 24 ولت 437
توان جابجایی هر لنگه: تا 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,600,000 تومان جک برقی MPC جک پارکینگی تیتان 400 Titan 428
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 500 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
3,600,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی V2 مدل Calypso 500KG 431
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز S4 436
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 400
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه سوزوکی
1,590,000 تومان جک برقی سوزوکی - Suzuki جک اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-400 437
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
2,490,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG 401
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه ویتو
2,250,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی موو Moov B400 402
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
1,600,000 تومان جک برقی V2 جک ریلی اتوماتیک وی تو مدل Gold 800 403
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 5 ساله
2,750,000 تومان جک برقی BFT جک پارکینگی BFT مدل Phobos 404
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 6 ماهه
1,900,000 تومان جک برقی گوچی جک پارکینگی گوچی لوک 427
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,850,000 تومان جک برقی MPC جک درب اتوماتیک تیتان 600 Titan 429
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله الکتروپیک
1,250,000 تومان جک برقی الکتروپیک (یوتاب) جک پارکینگی سورنا 441
توان جابجایی هر لنگه: 24 ولت
قدرت جابجایی: 200 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 4 ساله
00 تومان جک برقی فک FAAC جک درب اتوماتیک فک 418 334
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
3,650,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی اتوماتیک بی اف تی مدل Deimos 800 406
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 380 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 250 ولت
گارانتی: 24 ماهه تک نما
1,800,000 تومان جک برقی تکنما (محک) جک پارکینگی محک شرکت تکنما 407
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 24 ماهه شرکت تابا الکتریک
1,490,000 تومان جک برقی تابا جک پارکینگی تابا مدل TSG-9011 408
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,850,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER5 411
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه
4,200,000 تومان جک برقی لایف - LIFE جک پارکینگی لایف مدل اپتيمو يوني 3 419
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
2,900,000 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس وینگو (Wingo A60) سری 4000 هزار 420
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
00 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس موبی (Mobi) 421
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 12 ماهه گارانتی
2,560,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل F600 422
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,190,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل BSI 423
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,150,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل یوروماتیک 424
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
5,200,000 تومان جک برقی فک FAAC جک پارکینگی فک مدل faac 412 409
توان جابجایی هر لنگه: 3
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 2 ساله
00 تومان جک برقی زومر - Sommer جک درب اتوماتیک زومر Twist 200EL 436
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: هر لنگه تا 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه تابا الکتورنیک
00 تومان جک برقی تابا جک برقی تابا مدل TSG-9012 439
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
6,500,000 تومان جک برقی BFT جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L 405
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,860,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER4 410
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
4,220,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک درب پارکینگ اتوماتیک پروتکو مدل (ايس) ACE 412
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر طولی
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,390,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک ریلی اتوماتیک پروتکو موورMOVER 8 413
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,600,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco LEADER5 تک لنگه 414
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
1,980,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) Faraz P-5 (فراز پي 5) 415
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه
2,550,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران مدل فراز P4 416
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,750,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز پي 5 417
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,650,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ريلي فراز 800KG 418
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
3,060,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی BFT ARES1500 425
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه الکتروپیک
1,450,000 تومان جک برقی الکتروپیک (یوتاب) جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب 689 426
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز 24 ولت 437
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1500KG
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,188,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ریلی سیماران مدل فراز 1500 430
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 6 ماهه
1,900,000 تومان جک برقی گوچی جک پارکینگی گوچی لوک 427
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,850,000 تومان جک برقی MPC جک درب اتوماتیک تیتان 600 Titan 429
توان جابجایی هر لنگه: تا 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,600,000 تومان جک برقی MPC جک پارکینگی تیتان 400 Titan 428
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 500 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
3,600,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی V2 مدل Calypso 500KG 431
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز S4 436
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 400
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه سوزوکی
1,590,000 تومان جک برقی سوزوکی - Suzuki جک اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-400 437
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
2,490,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG 401
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه ویتو
2,250,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی موو Moov B400 402
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بي کا
1,600,000 تومان جک برقی V2 جک ریلی اتوماتیک وی تو مدل Gold 800 403
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 5 ساله
2,750,000 تومان جک برقی BFT جک پارکینگی BFT مدل Phobos 404
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه دو بي کا
3,650,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی اتوماتیک بی اف تی مدل Deimos 800 406
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 380 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 250 ولت
گارانتی: 24 ماهه تک نما
1,800,000 تومان جک برقی تکنما (محک) جک پارکینگی محک شرکت تکنما 407
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 24 ماهه شرکت تابا الکتریک
1,490,000 تومان جک برقی تابا جک پارکینگی تابا مدل TSG-9011 408
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,850,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER5 411
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه
4,200,000 تومان جک برقی لایف - LIFE جک پارکینگی لایف مدل اپتيمو يوني 3 419
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 500کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 5 ساله
2,890,000 تومان جک برقی BFT جک برقی BFT Phobos A40 436
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 2 ساله
3,300,000 تومان جک برقی نایس - NICE جک درب پارکینگ نایس تو 3000 450
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 600 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله فک
6,850,000 تومان جک برقی فک FAAC جک درب ریلی فک 746 440
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
2,900,000 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس وینگو (Wingo A60) سری 4000 هزار 420
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه دو بی کا
00 تومان جک برقی نایس - NICE جک پارکینگی نایس موبی (Mobi) 421
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 12 ماهه گارانتی
2,560,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل F600 422
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,190,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل BSI 423
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 12 ماهه دو بی کا
1,150,000 تومان جک برقی بتا - Beta جک پارکینگی بتا مدل یوروماتیک 424
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
5,200,000 تومان جک برقی فک FAAC جک پارکینگی فک مدل faac 412 409
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,860,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER4 410
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
4,220,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک درب پارکینگ اتوماتیک پروتکو مدل (ايس) ACE 412
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر طولی
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,390,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco جک ریلی اتوماتیک پروتکو موورMOVER 8 413
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,600,000 تومان جک برقی پروتکو - Proteco LEADER5 تک لنگه 414
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
1,980,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) Faraz P-5 (فراز پي 5) 415
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: هر لنگه تا 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه تابا الکتورنیک
00 تومان جک برقی تابا جک برقی تابا مدل TSG-9012 439
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: یکساله
2,390,000 تومان جک برقی زومر - Sommer جک پارکینگی ریموت کنترلی زومر Twist 200E 435
توان جابجایی هر لنگه: 8 متر
قدرت جابجایی: 800
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
14,000,000 تومان جک برقی فک FAAC جک بازویی هیدرولیک Faac 400 SB 438
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه
2,550,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران مدل فراز P4 416
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,750,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز پي 5 417
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,650,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک ريلي فراز 800KG 418
توان جابجایی هر لنگه: 12 متر
قدرت جابجایی: 1200 کیلو گرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
3,060,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی BFT ARES1500 425
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه الکتروپیک
1,450,000 تومان جک برقی الکتروپیک (یوتاب) جک پارکینگی اتوماتیک الکتروپیک یوتاب 689 426
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
3,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز 24 ولت 437
توان جابجایی هر لنگه: تا 3 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 3 ساله
2,600,000 تومان جک برقی MPC جک پارکینگی تیتان 400 Titan 428
توان جابجایی هر لنگه: تا 4 متر
قدرت جابجایی: 500 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
3,600,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی V2 مدل Calypso 500KG 431
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای بر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 30 ماهه سیماران
2,050,000 تومان جک برقی سیماران (فراز) جک پارکینگی سیماران فراز S4 436
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 400
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه سوزوکی
1,590,000 تومان جک برقی سوزوکی - Suzuki جک اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-400 437
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: برای هر لنگه 500 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
8,640,000 تومان جک برقی فک FAAC کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC 335
توان جابجایی هر لنگه: هر لنگه 3 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
10,400,000 تومان جک برقی فک FAAC جک هیدرولیک Faac 402 SBS 437
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 300 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 2 ساله
3,400,000 تومان جک برقی جنیوس - Genius جک پارکنیگی جنیوس Genius G-bat-300 454
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 2 ساله
4,200,000 تومان جک برقی جنیوس - Genius جک برقی جنیوس 400 Genius G-bat 455
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 800 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24ماهه
3,200,000 تومان جک برقی V2 جک ریلی وی تو مدل Ayros 800 465
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 36 ماهه
1,920,000 تومان جک برقی یال جک یال پلاس (جک + قفل + ریموت) 441
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 24 ولت
گارانتی: 5 ساله
2,850,000 تومان جک برقی BFT جک برقی BFT A25 435
توان جابجایی هر لنگه: 10متر
قدرت جابجایی: 3500 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
23,600,000 تومان جک برقی فک FAAC جک برقی کشویی Faac 884 MC 3PH 453
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 900 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
5,200,000 تومان جک برقی فک FAAC جک درب اتوماتیک ریلی فک 741 451
توان جابجایی هر لنگه: 3.5 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه سوزوکی
1,790,000 تومان جک برقی سوزوکی - Suzuki جک الکترومکانیکی (برقی) سوزوکی SZ-600 439
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 600 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه وی تو
3,900,000 تومان جک برقی V2 جک برقی وی تو کالیپسو V2 Calypso 600 440
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 18 ماهه
1,860,000 تومان جک برقی سوزوکی - Suzuki جک سوزوکی پلاس (جک + قفل + ریموت) 440
توان جابجایی هر لنگه: هر لنگه 3 متر
قدرت جابجایی: هر لنگه 400 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 2 ساله
3,600,000 تومان جک برقی ایور جک درب پارکینگ اتوماتیک ایور مدل Ivor Warter 443
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 380 کیلو گرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه تکنما
1,900,000 تومان جک برقی تکنما (محک) جک پارکینگی محک – شفت بلند 205
توان جابجایی هر لنگه: 9 متر
قدرت جابجایی: 500 کیلوگرم برای هر لنگه درب
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
7,400,000 تومان جک برقی BFT جک هیدرولیک بی اف تی P4.5 437
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 600 کیلوگرم
ولتاژ: 0 ولت
گارانتی: 4 سال
3,200,000 تومان جک برقی BFT جک ریلی BFT Deimos 600 439
توان جابجایی هر لنگه: 7 متر
قدرت جابجایی: 500 کیلوگرم برای هر لنگه درب
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 سال
8,900,000 تومان جک برقی BFT جک BFT P7 440
توان جابجایی هر لنگه: 2 متر برای هر لنگه
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
2,200,000 تومان جک برقی بنینکا -Beninca جک پارکینگی بنینکا BOB 21 1202
توان جابجایی هر لنگه: 2.5
قدرت جابجایی: 250 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
2,650,000 تومان جک برقی BFT جک بازویی BFT Phobos L 441
توان جابجایی هر لنگه: 2.5 متر
قدرت جابجایی: 400
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 24 ماهه
2,900,000 تومان جک برقی V2 جک پارکینگی V2 Calypso 400+sim 433
توان جابجایی هر لنگه: 3 متر
قدرت جابجایی: 350 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 36 ماهه
1,710,000 تومان جک برقی یال جک پارکینگی یال X2 454
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: 400 کیلوگرم برای هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 36 ماهه
1,900,000 تومان جک برقی یال جک برقی یال x1 455
توان جابجایی هر لنگه: 6 متر
قدرت جابجایی: 1800 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله فک
8,800,000 تومان جک برقی فک FAAC جک ریلی فک 844 2020
توان جابجایی هر لنگه: 5 متر
قدرت جابجایی: 1000 کیلوگرم
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: 4 ساله
2,950,000 تومان جک برقی بنینکا -Beninca جک ریلی بنینکا BULL 10M 2202
توان جابجایی هر لنگه: 8 متر
قدرت جابجایی: 1200 kg
ولتاژ: 0 ولت
گارانتی: 24 ماهه
3,400,000 تومان جک برقی V2 درب ریلی وی تو مدل Ayros 1200 439
توان جابجایی هر لنگه: 4 متر
قدرت جابجایی: توان جابجایی 400 کیلوگرم هر لنگه
ولتاژ: 220 ولت
گارانتی: گارانتی 2 ساله
2,200,000 تومان جک برقی لنسر - Lancer جک پارکینگی لنسر Lancer 400 480