با توجه به نوسانات ارز ، قبل از ثبت سفارش هماهنگ بفرمایید
شماره تماس دو بی کا

جک درب اتوماتیک هیدرولیک - Hydraulic

صفحه اصلی

کد کالانام کالاتصویر کالاتوضیحاتقیمت/تومان
977 جک هیدرولیک فادینی Fadini Hindi Sprint L جک هیدرولیک فادینی  Fadini Hindi Sprint L برای درب های هر لنگه 500 کیلوگرم
حداکثر طول هر لنگه 4 متر
123,000,000 122,340,000 تومان
437 جک هیدرولیک Faac 402 SBS جک هیدرولیک Faac 402 SBS مناس برای تا وزن هر لنگه 400 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 3 متر
50,800,000 تومان
978 جک فادینی هیندی Fadini Hindi 880 M جک فادینی هیندی  Fadini Hindi 880 M توان جابجایی هر لنگه 2.5 متر
وزن هر نگه درب 400 کیلوگرم
114,000,000 112,600,000 تومان
335 کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC قدرت جابجایی هر لنگه 550 کیلو گرم
عرض هر لنگه درب .53
50,800,000 تومان
1337 جک پارکینگ هیدرولیکی فک مدل FAAC SBS 400 جک پارکینگ هیدرولیکی فک مدل FAAC SBS 400 هر لنگه درب 800 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 7 متر
72,400,000 تومان
976 جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66 جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66 توان جابجایی هر لنگه 250 کیلوگرم
طول هر لنگه درب تا 2.5 متر
50,000,000 48,500,000 تومان
437 جک هیدرولیک بی اف تی P4.5 جک هیدرولیک بی اف تی P4.5 سیستم هیدرولیک ، تردد نامحدود
درب های تا وزن یک تن و طول 9 متر
76,800,000 75,000,000 تومان
438 جک هیدرولیک درب پارکینگ بی اف تی LUX G جک هیدرولیک درب پارکینگ بی اف تی LUX G قدرت جابجایی هر لنگه تا 800 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 8 متر
75,000,000 74,300,000 تومان
1357 جک ریلی پارکینگی فادینی مدل (جونیور) JUNIOR 633 جک ریلی پارکینگی فادینی مدل (جونیور) JUNIOR 633 توان جابجایی درب تا وزن 600 کیلوگرم
تردد نامحدود
50,873,000 49,346,810 تومان
1360 جک درب کشویی FADINI مدل NYOTA 115 جک درب کشویی FADINI مدل NYOTA 115 حداکثر وزن درب 1800 کیلوگرم
حداکثر طول درب 12 متر
52,900,000 تومان
453 جک برقی کشویی Faac 884 MC 3PH جک برقی کشویی  Faac 884 MC 3PH برای دربهای تا وزن 3500kg
تردد نامحدود، سیستم هیدرولیک
132,000,000 تومان
440 جک درب ریلی فک 746 جک درب ریلی فک 746 توان جابجایی 600 کیلوگرم
تردد نامحدود، سیستم هیدرولیک
41,100,000 تومان
405 جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L قدرت هرلنگه 500 کیلوگرم و 4 متر
جک هیدرولیک
43,000,000 تومان
440 جک BFT P7 جک BFT P7 توان جابجایی هر لنگه 500 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 7 متر
80,000,000 77,000,000 تومان
90006 جک هیدرلیک بازویی GiBiDi TOP441 جک هیدرلیک بازویی GiBiDi TOP441 قدرت جابجایی تا 800 کیلو هر لنگه
پشتیبانی 6 متر عرض هر لنگه
ناموجود