شماره تماس دو بی کا

جک درب اتوماتیک هیدرولیک - Hydraulic

صفحه اصلی

کد کالانام کالاتصویر کالاتوضیحاتقیمت/تومان
977 جک هیدرولیک فادینی Fadini Hindi Sprint L جک هیدرولیک فادینی  Fadini Hindi Sprint L برای درب های هر لنگه 500 کیلوگرم
حداکثر طول هر لنگه 4 متر
72,000,000 تومان
437 جک هیدرولیک Faac 400 SBS جک هیدرولیک Faac 400 SBS مناس برای تا وزن هر لنگه 400 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 3 متر
46,200,000 تومان
978 جک فادینی هیندی Fadini Hindi 880 M جک فادینی هیندی  Fadini Hindi 880 M توان جابجایی هر لنگه 2.5 متر
وزن هر نگه درب 400 کیلوگرم
69,000,000 تومان
335 کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC قدرت جابجایی هر لنگه 550 کیلو گرم
عرض هر لنگه درب .53
43,000,000 تومان
453 جک برقی کشویی Faac 884 MC 3PH جک برقی کشویی  Faac 884 MC 3PH برای دربهای تا وزن 3500kg
تردد نامحدود، سیستم هیدرولیک
104,000,000 تومان
976 جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66 جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66 توان جابجایی هر لنگه 400 کیلوگرم
طول هر لنگه درب تا 3 متر
41,500,000 تومان
437 جک هیدرولیک بی اف تی P4.5 جک هیدرولیک بی اف تی P4.5 سیستم هیدرولیک ، تردد نامحدود
درب های تا وزن یک تن و طول 9 متر
65,000,000 تومان
438 جک هیدرولیک درب پارکینگ بی اف تی LUX G جک هیدرولیک درب پارکینگ بی اف تی LUX G قدرت جابجایی هر لنگه تا 800 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 8 متر
52,950,000 تومان
440 جک درب ریلی فک 746 جک درب ریلی فک 746 توان جابجایی 600 کیلوگرم
تردد نامحدود، سیستم هیدرولیک
ناموجود
405 جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L جک هیدرولیکی BFT مدل Lux L قدرت هرلنگه 500 کیلوگرم و 4 متر
جک هیدرولیک
43,000,000 تومان
440 جک BFT P7 جک BFT P7 توان جابجایی هر لنگه 500 کیلوگرم
طول هر لنگه درب 7 متر
12,000,000 تومان
90006 جک هیدرلیک بازویی GiBiDi TOP441 جک هیدرلیک بازویی GiBiDi TOP441 قدرت جابجایی تا 800 کیلو هر لنگه
پشتیبانی 6 متر عرض هر لنگه
ناموجود